Lappi on vastakkaisuuksien ja unohtumattomien luontoelämysten maakunta

Lappi on vastakkaisuuksien ja unohtumattomien luontoelämysten maakunta

Lapin maakunta on omaleimainen ja suuri alue. Lapissa voit kokea kesällä yöttömän yön: sen, miltä tuntuu, kun on valoisaa kaikkina vuorokauden tunteina. Päinvastainen kokemus on mahdollista sydäntalvella kaamosaikaan: on pimeää läpi vuorokauden, kun aurinko ei nouse horisontin yläpuolelle. Lapin ruska on kuin värikylpy ennen kaamosta. Tällöin puolestaan olosuhteet ovat otolliset revontulien havainnointiin. Lappi on etelässä asuvalle suomalaiselle kaukana, mutta toisaalta lähellä – osana kotimaata. Lapissa luonto ja koskematon erämaa ovat osa arkea, mutta niin ovat myös nykyteknologia, yrittäminen, koulutus ja tutkimus.

Lapin maakunta muodostuu kuudesta seutukunnasta

Lapin maakunta vastaa alueeltaan vanhaa Lapin lääniä, mutta on laajempi kuin historiallinen Lapin maakunta. Lapin 21 kuntaa jaetaan kuuteen seutukuntaan, joita ovat Itä-Lapin, Kemi-Tornion, Pohjois-Lapin, Rovaniemen, Tornionlaakson ja Tunturi-Lapin seutukunnat. Viisi kuntaa muodostavat Itä-Lapin ja näistä tunnetuimmat ovat Salla ja Kemijärvi. Kemi-Tornion seutukunnan muodostavat Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola ja Tornio. Pohjois-Lapin muodostavat Inari, Sodankylä ja Utsjoki. Rovaniemen seutukuntaan kuuluvat Ranua ja Rovaniemi, ja Tornionlaaksoon Pello sekä Ylitornio. Tunturi-Lapin maisemat ovat henkeäsalpaavat ja sen tunnetuimmat kunnat ovat Kittilä ja Enontekiö.

Väestö

Lapin väkiluku on kymmenessä vuodessa pudonnut melko paljon. Tämän hetkinen väkiluku hipoo 170 000 asukkaan luokkaa. Saamenkielisistä yli 70 prosenttia asuu Pohjois-Lapin seutukunnassa ja noin prosentilla väestöstä saamen kieli on äidinkielenä. Lapissa asuvien määrä on laskenut tasaisesti 2000-luvulla ja tyypillisesti nuoret lähtevät muualle opintojen vuoksi. Lappiin myös muutetaan opiskelemaan, esimerkiksi Lapin yliopistoon Rovaniemelle. Myös syntyvyys on ollut laskusuunnassa, ainoastaan Rovaniemellä se on ollut nousussa. Ihmiset muuttavat Lapin sisällä paljon. Ulkomaalaistaustaisen väestön määrä on kasvanut, mutta se on alhaisempaa kuin muualla Suomessa.

Kulttuuri

Lappi on monen kulttuurin maakunta, sillä se on jaettu viiteen kulttuurialueeseen. Yksi niistä on Rovaniemi, joka edustaa kaupunkikulttuuria. Muut alueet puolestaan keskittyvät Lapin upeaan luontokulttuuriin ja sen suojelemiseen tuleville sukupolville. Lapin kulttuuri on eläväinen; se on muun muassa kuvataidetta, musiikkia, kirjallisuutta, teatteria, tanssia, muotoilua ja valokuvausta. Pohjoisimmassa asuvalla alkuperäiskansalla, saamelaisilla, on myös oma rikas kulttuurihistoria. Saamelaisia asuu Suomen, Norjan, Ruotsin ja Venäjän puolella. Vaikka saamelaisilla ei ole omaa kansallista valtiota, voidaan saamelaisalue ja saamelaisten kulttuuri kuitenkin määrittää kohtuullisen tarkasti.

Luonto

Lapin mahtavat maisemat ja luonto ovat arvokkaita ja niiden säilyttämiseksi ponnistellaan. Moni Lapissa vieraillut onkin ihastunut paikkaan täysin vierailtuaan pohjoisessa värikylläisen ruskan aikana, tai hiihdeltyään hohtavilla keväthangilla. Lappi tarjoaa loputtomasti luontoelämyksiä: jokaiselle löytyy jotakin. Lappi on vaeltajien suosiossa, sillä Lapissa on eri pituisia vaellusreittejä ja koskematonta erämaata. Lapissa sanotaan olevan kahdeksan vuodenaikaa ja lappilaisten elämää rytmittää luonnon kiertokulku. Pakkastalvi aloittaa vuodenajat, sitä seuraa hankikantokevät, jonka jälkeen koittaa jäidenlähtökevät. Kun aurinko ei enää laske, alkaa keskiyön auringon aika. Sadonkorjuu, ruska, ensilumi ja joulukaamos sijoittuvat loppuvuoteen.

Talous

Lapissa on vientiteollisuutta, kuten teräs- ja metsäteollisuutta. Työpaikkoja on kuitenkin eniten palvelualoilla. Lappi on vahvasti yritysvetoinen maakunta ja uudet työpaikat syntyvätkin yrityksiin. Matkailu ja erilaiset luontoelämykset tuovat paljon työpaikkoja. Matkailu on ehdottomasti yksi tärkeimmistä työllistäjistä Lapin maakunnassa. Turistille tarjottavia elämyksiä on loputtomasti. Missään muualla maailmassa tuskin kokee arktista luontoa yhtä monipuolisesti kuin Lapissa. Työttömyys on viime vuosina vähentynyt kaikissa Lapin seutukunnissa. Kuitenkin työikäisten saatavuuteen liittyy haasteita esimerkiksi väestön vanhenemisen takia. Lisäksi Lappi on Suomen kasvukeskuksista katsottuna sijainniltaan melko kaukainen ja alueena harvaanasuttu.

Liikkuminen ja hyvinvointi

Välimatkat ovat melko pitkiä Lapin eri asutuskeskuksien ulkopuolella. Hyväkuntoiset maantiet ovat ensiarvoisen tärkeitä, koska suurelta osin liikkuminen tapahtuu autoilla. Talvella huono sää tai kelirikko voi yllättää eikä suunniteltu asiointimatka pääsekään toteutumaan. Digitalisaatio ja etätyö tarjoavat Lapille myös tulevaisuudessa paljon erilaisia mahdollisuuksia. Harva paikka nykypäivänä pärjää, ellei hyppää ajoissa mukaan digitalisaation tuomiin muutoksiin. Lapissa on kuitenkin totuttu selviämään usein tapahtuvista sähkö- ja verkkoyhteyden katkoista. Moni lappilainen ei kuitenkaan halua muuttaa suuriin asutuskeskuksiin, koska Lapin luonto ja kulttuuri edistävät asukkaiden hyvinvointia.

Lapissa on tietoa ja taitoa

Lapin koulutusaste on nouseva ja maakunnassa on hyvin saatavilla korkeimman asteen koulutusta, ammatillista koulutusta ja erilaista täydennyskoulutusta. Lappilaiset hakeutuvat toisen asteen koulutukseen aktiivisesti. Lapin yliopisto on Euroopan Unionin pohjoisin yliopisto, jossa on monipuoliset opiskelu- ja harjoitteluohjelmat kymmenille eri aloille. Mahtavan luonnon ja hyvien kulkuyhteyksien vuoksi Lapin yliopisto houkuttelee myös ulkomaalaisia opiskelijoita, minkä vuoksi kansainvälinen opiskeluilmapiiri on taattu. Lapin kunnissa on tarjolla myös monipuolista aikuis- ja lisäkoulutusta. Lisäksi varhaiskasvatukseen panostetaan ja Lapissa asuvat ovat tunnetusti olleet aina tyytyväisiä saamiinsa koulutuspalveluihin.

Lapin taika lumoaa monet ihmiset, niin suomalaiset kuin ulkomaalaiset. Lapin arktinen luonto on voimavara, josta kannattaa pitää huolta. Yhä kasvavat matkailijamäärät tuovat työtä ja toimeentuloa lappilaisille. Toimeentulon ohella luontoarvot ja luonnonsuojelu ovat yhä tärkeämpiä asioita. Lappilaisten kokemuksilla ja tietotaidolla löytyy tasapaino kasvavan turismin ja luonnonsuojelun välille. Lappi ei ole vain matkakohde, paikka jonne mennään unohtamaan arjen vaatimukset. Lappi on pohjoisen ihmisten koti ja elämänpiiri. Pohjoinen maakuntamme on myös kaikkien suomalaisten kallisarvoinen helmi, jossa jokainen voi vielä kokea olevansa osa luontoa.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *