Turismi Suomen Lapissa

Turismi Suomen Lapissa

Viime vuosien aikana Lappiin suuntautunut matkailu on kasvanut nopeasti. Erityisesti kansainvälisten matkailijoiden kiinnostus Suomen Lappia kohtaan on rikkonut ennätyksiä. Lapin liiton mukaan vuonna 2018 rekisteröityneitä yöpymisiä alueella kertyi noin 2,6 miljoonaa. Kansainvälisten matkailijoiden osuus rekisteröityneistä yöpymisistä on noin puolet. Liiton mukaan valtaosa turisteista saapuu Lappiin talvikauden aikana. Kesän yöpymismäärissä on tapahtunut hienoista nousua, mutta kesäkauden kasvu on kuitenkin jäänyt talven luvuista. Turismilla on valtava merkitys koko Lapin alueelle ja sen elinkeinoelämälle. Vuosina 2017-2018 Lapin matkailuinvestointien kokonaisarvon arvioidaan olleen noin 200 miljoonaa euroa.

Lapin matkailualueet

Suomen Lappi on laaja matkailualue, joka voidaan jakaa 12 alueeseen. Enontekiö-Kilpisjärvi sekä tunturit Pallas, Olos, Ylläs ja Levi kuuluvat Tunturi-Lappiin. Pohjois-Lapin seutukunta koostuu Saariselästä ja Itä-Lapin merkittävistä matkailualueista, joihin kuuluvat Pyhä-Luosto, Suomu, Kemijärvi, Salla ja Posio. Etelä-Lapin matkailualueella sijaitsevat Rovaniemi, Tornionlaakso ja Meri-Lappi. Lapin pinta-ala kattaa lähes kolmasosan koko Suomesta. Asukkaita koko Lapin alueella on kuitenkin vain noin 180 000. Lapin matkailualueilta on löydettävissä laaja kirjo erilaisia matkakohteita pienistä kylistä isompiin kaupunkeihin ja moderneihin hiihto- ja lomakeskuksiin.

Elämysmatkailu

Lapin alueen turismia kehitettäessä on panostettu paikallisten yrittäjien ja alueiden hallinnon yhteistyöhön. Tässä on onnistuttu, koska kaikille yrittäjille on tarjolla asiakkaita erilaisten kohteiden ja palvelutarjonnan laajuuden ansiosta. Lapin alueen matkailuyrittäjät tarjoavat elämyksiä, eikä heitä voi syyttää mielikuvituksen puutteesta. Tarjolla on kaikkea Santaparkista lumihotelleihin ja koiravaljakoihin. Moni matkailija saapuu Lappiin voidakseen tavata joulupukin ja astua napapiirin yli. Pelkästään lumi voi olla kansainväliselle matkailijalle matkan ikimuistoisin elämys yhdessä luonnon ja erämaakokemuksen kanssa. Mitä korkeammat lumikinokset ja kireämpi pakkanen, sen parempi.

Neljä vuodenaikaa

Lapin elämysmatkailun yksi avaintekijöistä on neljä vuodenaikaa. Lappia markkinoidaan yöttömän yön maakuntana ja matkailijoita houkutellaan kokemaan keskikesän yötön yö, jolloin aurinko ei laske lainkaan. Sydäntalven päivätön päivä on yhtä suuri ilmiö, vuoden lopulla alkava kaamos, jolloin aurinko vain käväisee horisontin yläpuolella. Lapin neljä vuodenaikaa näkyvät myös luonnossa. Runsasluminen talvi muuttuu vehreäksi kesäksi ja aikanaan upeaksi ruskaksi, joka houkuttelee Lappiin ruskaretkelle. Tulevaisuudessa Lapin matkailu hakee yhä enemmän kasvua korostamalla markkinoinnissa Lapin neljää vuodenaikaa. Lapilla on paljon tarjottavaa myös huippusesongin eli talven ulkopuolella.

Lapin luonto ja matkailun ympäristövaikutukset

Ulkomaisia matkailijoita houkuttelee Lappiin erityisesti eksoottinen luonto. Lapissa kiehtovat eläimet, puhdas ilma ja kauniit maisemat. Turismi jättää kuitenkin myös väistämättä jälkensä Lapin luontoon. Matkailuun liittyvän rakentamisen lisäksi alueen kasvillisuutta ja maaperää kuluttavat elämysaktiviteetit, kuten laskettelu, vaellus ja moottoriajoneuvoilla liikkuminen maastossa. Tulevaisuudessa matkailualan kasvun hallinta edellyttää yhä enemmän luonnon kunnioittamista, koska kestävästä matkailusta on tulossa yksi tärkeimmistä matkailun trendeistä. Myös Lapissa osa matkailualan tulevaa kehitystä on varmistaa ekologisesti kestävä kasvu, jottei matkailuala itse tuhoa tärkeintä “tuotantotekijäänsä” eli luontoa.

Matkailumarkkinoinnin kohderyhmät

Lapin matkailutoimialan kasvu tulee jatkossakin kansainvälisten turistien yöpymisistä. Visit Rovaniemi -järjestön mukaan joulukuussa 2017 Rovaniemellä vieraili noin 140 eri kansallisuutta. Suomen Lappia markkinoidaan erityisesti Aasiassa. Toistaiseksi kiinalaisten osuus matkailijoista on kuitenkin jäänyt vielä vaatimattomaksi, vaikka kiinalaisten ryntäyksestä Lappiin on kohistu paljon. Heidän osuutensa jäi kuitenkin 5 prosenttiin yöpymisten kokonaismäärästä vuonna 2017. Majoitustilastojen kärkeä pitävät britit, saksalaiset ja ranskalaiset. Muita potentiaalisia markkinoinnin kohderyhmiä löytyy Australiasta, Alankomaista, Singaporesta ja Italiasta. Uusia kohderyhmiä pyritään tavoittamaan digimarkkinoinnin avulla, esimerkiksi Isossa-Britanniassa Lappia on tehty tunnetuksi uusille asiakassegmenteille verkkomarkkinointikampanjoiden avulla.

Lapin markkinoinnin uudet työkalut

Mihin sitten perustuu Lapin viehätysvoima ja miten vetovoimatekijöitä voitaisiin edelleen kehittää? Avainasemassa on ollut ja tulee olemaan Lapin tarjoama arktisuus, joka on tällä hetkellä kuuma trendi matkailualalla. Kun matkailijoilta kysyy, mistä he haaveilevat valitessaan Lapin matkakohteeksi, kärkisijoilla ovat joulupukki, Pohjois-Suomen lumivarmuus ja revontulet. Tarinankerronta ja digitaalinen viestintä ovat tärkeitä markkinoinnin työkaluja myös matkailualalla. Only in Lapland -sosiaalisen median kanavien sisältöä on muokattu kohderyhmiä puhuttelevaksi. Matkailuyritykset tuottavat kokonaisvaltaisempia asiakaskokemuksia tarinallistamalla omia palveluitaan. Tarinat vahvistavat matkailijan haavekuvia lumilinnoista, saunajoogasta tai koiravaljakoista.

Lapin matkailun tulevaisuuden kehitysnäkymät

Kiinnostus Lappia kohtaan on tuonut alueelle ja sen asukkaille paljon positiivista. Matkailun kehittämisen kannalta ympärivuotisen turismin kasvu Lapissa olisi tärkeää. Toistaiseksi Lapista löytyy vielä tilaa kasvulle nykyisellä majoitustarjonnalla, mutta ongelmana on juuri matkailun sesonkiluonteisuus. Kovan kasvun takia huippusesonki joulukuusta maaliskuulle on käytännössä loppuunmyyty. Hiljaisemman sesongin kysynnän lisääminen markkinoinnin avulla on avainasemassa matkailun kasvulle. Se edellyttää oikeiden kohderyhmien löytämistä, reittilentoyhteyksien vahvistamista ja paikallisten yrittäjien tarjoamien palvelujen tuotteistamista kysynnän mukaan. Jollei Suomen Lappia tunneta matkailukohteena maailmalla, ei sitä myöskään valita matkakohteeksi.

Kaikki merkit viittaavat siihen, että Lappiin tulevien matkailijoiden määrä tulee yhä edelleen kasvamaan tulevaisuudessa. Ovatko matkailun vaikutukset positiivisia vai negatiivisia, riippuu paikallisten toimijoiden kyvystä pitää matkailun vaikutukset hallinnassa. Tulevaisuudessa avainasemassa on erityisesti se, miten turismin haittavaikutuksia saadaan lievennettyä. Matkailualan haasteet ovat samoja kaikkialla maailmassa, myös Lapin alueella. Ihmispaljous aiheuttaa ruuhkia, ympäristöongelmia, turvallisuusriskejä ja myös ärtymystä paikallisissa asukkaissa. Kaikilla näillä seikoilla on vaikutusta matkailuelämykseen. Lapin ainutlaatuiset vetovoimatekijät luonto ja rauha tulee jatkossakin turvata paikallisille asukkaille ja matkailijoille.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *