Vaativa yrittäjyys

Vaativa yrittäjyys

Yrittäjä sitoutuu yrityksen toimintaan kokopäiväisesti. Työntekijä voi laittaa aivot lepoasentoon painaessaan työpaikan oven kiinni, mutta yrittäjä on sidoksissa toimintaan vuorokauden kaikkina tunteina. Harva yritys tekee voittoa ensimmäisinä vuosina, ja usein yrittäjä joutuukin toimimaan toimitusjohtajan pestin lisäksi myös siivoojana ja myyjänä. Hänen tulee olla alaistensa luottamuksen arvoinen, ja tietoinen toiminnan eri osa-alueista. Vapaus suunnitella toimintaa, ja tehdä päätöksiä tarkoittaa vastuuta työntekijöistä ja yrityksen jatkuvuudesta.

Yrittäjyys Suomessa

Suomalaiset yritykset työllistävät noin 1,5 miljoonaa suomalaista. Suurin osa maan yrityksistä kuuluu mikroyrityksiin, joissa työskentelee alle 10 henkilöä. Viime vuosien aikana työpaikat ovat syntyneet pääsääntöisesti pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Tämä kertoo yritystoiminnan tärkeydestä, ja innostaa vastuusta huolimatta yhä useampia nuoriakin yrittäjiksi. Yrittäjyyden leviämisen mahdollisti sääty-yhteiskunnan mureneminen. Vuonna 1879 Suomeen annettiin asetus, joka mahdollisti elinkeinovapauden kaikille. Sen myötä jokainen sai harjoittaa haluamaansa ammattia, ja useille se tarkoitti käsityöläistaitojen harjoittamista.

Yrittäjiä arvioidaan olevan Suomessa noin 260 000, ja heistä noin 170 000 on yksinyrittäjiä. Juuri yksinyrittäjien määrä on ollut kasvussa viime vuosien aikana, ja siihen vaikuttavat ajan trendit ja mahdollisuudet. Yhä useampi on kouluttautunut uudelleen, ja perustanut esimerkiksi yhden hengen hyvinvointipalveluita tarjoavan yrityksen. Uudenlaiset työmuodot sosiaalisen median parissa ovat mahdollistaneet yrittäjyyden esimerkiksi bloggareille ja some-kanavien avulla toimiville henkilöille. Työpaikka vaihtuu aiempaa helpommin, ja yrittäjyys on monelle luonnollinen vaihtoehto.

 • Alle 10 henkilön yrityksiä on Suomessa 92,3 %
 • Pienyrityksiä on Suomessa 5,6 %
 • Keskisuuria yrityksiä on Suomessa 1,0 %
 • Suuryrityksiä on Suomessa 0,2 %

Ilmapiiri Suomessa – kannustaako se yrittäjäksi?

Suomea ei pidetä useimmiten parhaimpana paikkana yrittäjyyden suhteen. Toisaalta maahan saapuneet ulkomaalaiset päätyvät monesti yrittäjiksi, ja kokevat maan turvalliseksi ja helpoksi yrittäjien kannalta, jos verrataan moneen muuhun maahan. Suomessa yrittäjälle on tarjolla starttirahaa, neuvontaa, vertaistukea yrittäjien liitolta ja ongelmatilanteissa tukea — asioita, jotka eivät ole itsestäänselvyyksiä maailmanlaajuisesti ajatellen. Yhteiskunnan vakaus luo hyvät mahdollisuuden ennakoida taloudellisia suhdanteita, ja luottamus virkamiehiin tekee yhteydenoton apua tarvittaessa helpoksi.

Yrittäjät kokevat erilaisten lupien saamisen usein vaikeaksi, mutta toisaalta tarkka valvonta parantaa laatua ja tasoa. Suomessa yrittäjien palveluihin on helppo luottaa laadunvalvonnan ja korkean koulutustason vuoksi. Osa yrittäjistä pitää perisuomalaista tapaa olla ylpeilemättä menestyksestä ongelmallisena, sillä alaan kuuluu usko omiin kykyihin ja innostuminen onnistumisista. Monet alat, joilla yrittäjyys ja kilpailu on vapaata muita maissa, koetaan Suomessa ongelmallisina. Tällaisiin voidaan laskea esimerkiksi terveydenhoito- ja hoiva-ala.

Uskallanko ryhtyä yrittäjäksi?

Yrityksen perustamista on syytä suunnitella huolella. Aloittelevan yrittäjän tulee muistaa, että yrittäjyys on polku, jonka varrella opitaan jatkuvasti uutta. Hänen tulee olla avoin ottamaan vastaan neuvoja, ja myös takaiskuja. Kova työ ja peräänantamattomuus palkitaan kuitenkin usein myöhemmin. Oman työn jälki ja onnistumiset voidaan myöhemmin kerätä puhtaasti voittona, mutta tärkeää on myös henkinen pääoma. Usko omiin kykyihin, ja alaisten sekä asiakkaiden tyytyväisyys on aineetonta kiitosta.

Yrittäjän kannattaa heti alussa tehdä kattava tilannearvio omista taidoista, ja yritysidean vahvuuksista sekä heikkouksista. Millaisia uhkia ja mahdollisuuksia ala tarjoaa? Kaikkea ei tarvitse, eikä usein kannatakaan hoitaa itse. Tiettyjen toimien, kuten mahdollisesti sosiaalinen media, työstäminen on parasta ulkoistaa, jos siihen kuluu liikaa omaa aikaa. Idea yritykseen saattaa syntyä tarpeesta, tai mahdollisuudesta. Syntynyttä ajatusta on hyvä harkita monesta näkökulmasta. Useimmiten sysäys yrityksen syntyyn saa alkunsa:

 • Harrastuksesta syntyy ammatti
 • Oma erikoisosaaminen halutaan muuttaa tuloksi
 • Uusi liikeidea
 • Perheyrityksen sukupolvenvaihdos
 • Työttömyyden aikaansaama tilaisuus kokeilla omia siipiä
 • Uuden ammattialan tarpeen lisääntyminen

Houkutteleva ja trendikäs yrittäjyys

Nuorista yrittäjistä on ollut mediassa viime vuosina yhä useammin artikkeleita. Usein nuoret innostuvat yrittäjiksi harrastuksen kautta, ja he muodostavat nykyisin ison osan uusyrityskeskuksen asiakkaista. Keskuksesta uudet yrittäjät saavat vinkkejä ja tukea suureen päätökseen. Intohimo alaa kohtaan on tärkeä asia, mutta se ei yksin riitä. Tässä asiassa tulevat apuun vanhat konkarit ja uusyrityskeskus, jotka kannustavat uutta yrittäjää tekemään toimialakatsauksen. Sen avulla selvitetään alan näkymiä eteenpäin yleisellä tasolla ja omalla paikkakunnalla.

Suomi on pieni maa, ja erityisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolella yrittäjyys voi muodostua tietyillä aloilla ainoaksi vaihtoehdoksi. Usein miehet perustavat kuljetusalan tai remonttialan yrityksiä, ja naiset taas sisustus- ja hyvinvointipalveluita tarjoavia yrityksiä. Parturikampaajalle, kielenkääntäjälle tai hierojalle yrittäjyys on usein ainoa vaihtoehto, johon mahdollisuus markkinoida ja löytää kontakteja internetin kautta on tuonut uudenlaisen tavan työskennellä. Aloittelevan yrittäjän kannattaa ottaa huomioon seuraavat neuvot suunnitellessa toimintaa ja sen toteuttamista:

 • Hyvä tilaisuus on hyvä hyödyntää, mutta asiantuntijoiden mielipiteitä tulee kuunnella
 • Verkostoituminen on elintärkeää, sillä kukaan ei pärjää yksin
 • Omat rajat on tunnettava, sillä hyvä yrittäjä pitää itsestään huolta

Milloin on hyvä aika aloittaa yritys?

Yrityksiä perustetaan usein vilkkaasti silloin kun talous kasvaa. Tähän on kuitenkin viime vuosina tullut muutos, sillä erityisesti yhden hengen yrityksiä perustetaan myös taloudellisesti epävakaisimpina aikoina. Hyvä ja oikeaan aikaan perustettu yritys voi menestyä lamankin aikana, kunhan sen perustaja on miettinyt tarkkaan alan mahdollisuuksia. Tiettyjen palveluiden käyttö saattaa jopa lisääntyä taloudellisesti epävakoina aikoina, kuten esimerkiksi erilaiset korjaus- sekä vuokrauspalvelut kun uusien hyödykkeiden hankintaa pyritään rajoittamaan talousvaikeuksien takia.

Paras aika aloittaa yritys on lopulta kiinni itse yrittäjästä ja liikeideasta. Yhä useampi nuori rohkenee perustaa oman toiminimen, ellei oman alan töitä löydy. Yrittäjyys on luonut mahdollisuuksia myös pitkän työuran tehneille uudelleen kouluttautuneille, sillä sen myötä työn tekeminen mahdollistuu seniorivuosinakin. Digitalisaation ansiosta pääomantarve on pienentynyt, ja yritystä pyöritetään yhä useammin tietokoneen kautta eikä tarvetta kivijalkayritykseen nähdä tarpeellisena. Yrittäjän on tällöin helpompi muuntautua asiakkaiden vaatimusten ja alan suhdanteiden muutoksen mukaan.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *