Yrittäjän mahdollisuudet Suomen eri seuduilla

Yrittäjän mahdollisuudet Suomen eri seuduilla

Yrittäjää vaivaavat haasteet ovat pohjimmiltaan samat joka paikassa, mutta mahdollisuudet menestyä vaihtelevat yhteiskunnan vakauden ja sen eri alueiden mukaan. Suomessa pääkaupunkiseutu on maan talousmoottori, jonne on keskittynyt enemmin yrittäjiä kuin muualle. Muuttovoittoinen alue työllistää lukuisia pienyrittäjiä, joiden mahdollisuudet menestyä syrjäseuduilla olisivat huomattavasti vaikeammat. Toisaalta syrjäseuduilla yrittäjällä voi olla hyvän liikeidean puitteissa loistava tilaisuus työllistää itsensä lisäksi myös muita markkinoilla, joissa kilpailijoiden määrä on usein vähäinen tai jopa mitätön. Yrittäjäksi ryhtyminen on monelle pelottava askel, mutta parhaimmillaan se on tie oman onnen sepäksi.

Yrittämisen ilmapiiri Suomessa

Yrittäjäilmapiiri ei saa Suomessa varauksetonta kiitosta toimijoilta. Monet yritysmaailmassa mukana olevat kritisoivat lainsäädännön kankeutta, verotusta ja yleistä kateutta menestyjiä kohtaan. Viime vuosina nuorten ennakkoluuloton asenne ja innostus yksityisyrittäjyyteen kielii kuitenkin murroksesta yritysmaailmassa. Tulevaisuudessa yritysilmapiiri saattaakin saada parantavan ruiskeen uudenlaista tarmoa ja innokkuutta uuden sukupolven vallatessa yritysmarkkinoita. Negatiivisen palautteen kääntöpuolella on kuitenkin toimiva yhteiskuntajärjestelmä, jonka ansiosta yrittäminen on turvallista ja apua on saatavilla. Erilaiset yrittäjien organisaatiot ja neuvonta ovat tärkeitä kimmokkeita niin uusille kuin uusia ideoita etsiville vanhoillekin yrittäjille.

Kenestä voi tulla yrittäjä?

Yrittämisessä ei ole oikeastaan ikärajaa, vaan se on kiinni ideasta ja intohimosta. Nykyisin melko nuorillakin on mahdollisuus tutustua yrittäjänä toimimiseen esimerkiksi kevytyrittäjyyden kautta. Yritysmaailmassa melko tunnettu mantra onkin, että mitä nuorempana uskaltautuu kokeilemaan omia siipiään, sen vakaammalle pohjalle on mahdollista rakentaa liiketoimi. Nuoret ovat valmiimpia ottamaan vastaan alun epävakaisuutta ja niukkuutta, kun taas perheen perustaneet arvostavat vakautta ja saattavat perääntyä yrityksestä jo alkumetreillä. Yrittäjän arki on monipuolista, sillä se tarjoaa työmaailman molemmat laidalliset – vapauden ja vastuun.

Yrittäminen Suomen eri alueilla

Asiakaskuntaa on tarjolla enemmän Suomen kasvualueilla, kuten pääkaupunkiseudulla ja suurissa kasvukeskuksissa. Syrjäseuduilla yrittäminen vaatii erilaisen liiketoimintaidean, mutta esimerkiksi Lappi ja alueen kasvava matkailu mahdollistavat monelle muuten alueen hylänneelle hyvät yrityksen kasvunäkymät. Syrjäseuduilla yrittäjä voi hyötyä sellaisien palvelujen tarjoajana, joita autioituvat alueet ovat menettäneet. Ne voivat liittyä esimerkiksi kuljetuspalveluihin tai hoiva-alaan. Lapin lisäksi Suomessa on muitakin sesonkialueita, kuten Turun saaristo ja Järvi-Suomi, joissa yrittäjä voi menestyä puurtamalla lyhyen mutta aktiivisen matkailukauden aikana. Yrittäjän vahvuus on muuntautumiskyky muuttuvissa olosuhteissa.

Rikastuuko yrittämisellä Suomessa?

Yrittäjäksi ryhtyminen ei tarkoita automaattisesti rikastumista. Realististen näkymien selvittely on ensiarvoisen tärkeää, ja Suomen kokoisilla markkinoilla moni yrittäjä valitsee toimensa intohimosta alaan. Yrittäjällä on mahdollisuus valjastaa kokeilemattomat ideat käytäntöön ja nauttia oman käden taidoista. Suomessa yrittäjä maksaa kohtalaisen korkeita veroja tuloistaan, ja myös työntekijämaksut ovat tuntuvat. Pienyrittäjät joutuvatkin usein tasapainoilemaan työntekijöiden palkkaamisen ja oman jaksamisen rajamailla. Vakaasti kasvava yritys on kuitenkin paljon muutakin kuin tilipussiin jäänyt voitto. Se on omin ideoin kehitelty, lukemattomien työtuntien tuloksena kasvanut ja talouden turvaava sampo.

Yrittäjyyden miinukset ja plussat

Yrittäjän on puntaroitava alan tilaa ja kehitystä alueella sekä oman arjen järjestämistä yrityksen toiminnan mukaan. Alussa jokainen yritys syö perustajan aikaa huomattavasti enemmän, kun taas vakaasti pyörivään yritykseen on mahdollista palkata ennemmin apuvoimia. Kaikkea ei ole mahdollista ennakoida, mutta omaa jaksamista on tarkkailtava alusta asti. Hyvä yritys vaatii terveen ja hyväkuntoisen johtajan, jonka työvoima saapuu työpaikalle energisenä ja työlleen omistautuneena. Yrittäjyyden positiivisten puolien mukana käyvät vierekkäin myös haastavammat asiat: vapaus tuo mukanaan vastuun muista työntekijöistä ja yhteistyökumppaneista.

Yrittäjäksi Lappiin?

Lappi on ollut pitkään luontomatkailun ja sen alan yrittäjien kultakaivos. Se ei kuitenkaan tarkoita, että alueen tarina olisi lopussa, sillä tietyssä mielessä se on vasta alkamassa. Lisääntyneet ulkomaalaiset lomailijat, ilmastonmuutoksen vaikutukset ja matkailun identiteetin murros luovat Lapille ja sen yrittäjille uusia mahdollisuuksia. Talveen painottuneen yrittämisen sijaan katse on käännettävä kesämatkailuun. Vauhdikkaiden rinnelomien sijaan yhä useampi haluaa hiljentyä retriiteissä ja hakea suhdetta luontoon juuri Lapin tarjoamista erämaista. Uudenlaiset tavat työskennellä ja matkailla luovat Lapin yritysmaailmalle valtavan voimavaran, joka odottaa sen kehittelijöitä.

Yrittäjä pystyy halutessaan moneen

Sääntöviidakko, lupien hakeminen, verotus ja muuttuva lainsäädäntö asettavat yritystoiminnalle Suomessa raamit. Niiden tunnistaminen ja tunnollinen noudattaminen antavat yrittäjälle polun, oli hän sitten perhoskalastusmatkoja toteuttava luontoyrittäjä Enossa tai ammattibloggaaja Espoossa. Enon ja Espoon yrittäjien arjen kuviot poikkeavat monessa mielessä toisistaan, mutta heitä yhdistävät palava intohimo omaan alaan ja usko toiminnan onnistumiseen. Luontoyrittäjän lähin vertaisryhmä ovat muut alueen luontomatkailuyrittäjät, ja jokaisen toimijan kannattaakin verkostoitua mahdollisimman hyvin. Verkosto jakaa tietoa, tukee samojen haasteiden kanssa kamppailevia, ja sen avulla yrittäjien on mahdollista organisoida toimintaa tuottavammaksi.

Syrjäseutuyrittäjyys nähdään helposti uhkana, mutta se olisi parempi nähdä Suomen kaltaisessa pienessä maassa mahdollisuutena. Lapin kaltaisessa ympäristössä yrittäjyydellä on pitkät perinteet, sillä pitkien välimatkojen ja sesonkiluontoisuuden vuoksi alue ei ole antanut monesti muita mahdollisuuksia. Pien- ja kevytyrittäjyys on kasvamassa erityisesti nuorten keskuudessa yhdeksi väyläksi työllistymisen pariin, ja etätyömahdollisuuksien joustavuus taas luo työmaailmaan uudenlaisia tapoja toimia. Digitalisaation takia syrjäseudut eivät ole enää syrjäisiä kuin korkeintaan ahtaiden ajatusmaailmojen sisällä. Kuvat villeistä koskista, puhtaasta luonnosta ja eksoottisista maisemista vilisevät sosiaalisen median feedissä vierekkäin kaupunkimaisemien kanssa.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *