Yrittäjänä Lapissa – riski vai mahdollisuus?

Yrittäjänä Lapissa – riski vai mahdollisuus?

Mitä yrittäminen Lapissa on? Kuinka pohjoisessa, harvaanasutussa ja kylmässä maakunnassa liiketoiminta jaksaa? Voiko yritys menestyä Lapissa? Vastaukset ovat suoria ja yksiselitteisiä. Yrittäminen on kovaa työtä Lapissa niin kuin missä tahansa muuallakin: se vaatii suunnittelua ja sitoutumista. Liiketoiminta pohjoisessa elää, kehittyy ja jaksaa kuitenkin oikein mainiosti. Ja viimeisenä: kyllä, yritys voi menestyä myös pohjoisen perukoilla, Tässä jutussa käsittelemme aihetta tarkemmin.

Lapin villi luonto, pitkät välimatkat ja kaukaiset kaupunkikeskittymät voidaan nähdä kahdella tapaa. Ensimmäinen on tarkastella asiaa negatiiviselta kannalta peläten mahdollisia haasteita sekä ongelmia. Toinen, ehdottomasti tuottavampi, on nähdä nämä piirteet voimavarana ja asiana, joka voidaan kääntää eduksi. Lapin eksotiikka puree maailmalla tällä hetkellä kovempaa kuin koskaan. Tämä näkyy suoraan medianäkyvyydessä sekä kävijämäärien kasvussa. Kasvavat kävijämäärät luovat automaattisesti positiivista pöhinää koko alueelle.

Yrittäjyys Suomessa vs. yrittäjyys Lapissa

Yrittäjyys Suomessa rakentuu useista eri tasoista. Puhutaan sitten Satakunnasta, Pirkanmaasta, Kainuusta tai Lapista, yrittäjyys tuo aina omat haasteensa vastaan. Vastaavasti yrittäjyys myös tarjoaa ainutlaatuisia onnistumisen kokemuksia ja valtavaa henkilökohtaista tyydytystä. Eteläisemmän Suomen liikemaailman rakenne poikkeaa jonkin verran pohjoisen rakenteesta. Etelässä suuryritykset näyttelevät huomattavasti suurempaa roolia. Lapissa taas yritykset ovat pääasiassa mikro- ja pienyrityksiä sekä keskisuuria yrityksiä.

Tämä on iso etu uusille tulokkaille, joilla ei ole suuria taustajoukkoja turvaamassa selustaa. Lapin elinkeinorakenne on hyvin monikerroksista. Teollisuuden palveluliikennetoiminta, julkinen palvelusektori, yksityiset palveluntuottajat, kaivosteollisuus, suurteollisuus sekä matkailualan palvelut ovat kaikki edustettuina kattavasti maakunnassa. Erityisen suuressa nousussa ovat yksityiset palveluntuottajat sekä matkailualan palvelut. Matkailualan palveluihin sisältyvät esimerkiksi majoitus- ja ravintolapalvelut sekä vapaa-ajan viettoon ja luontoon liittyvät oheispalvelut.

Mistä apua aloitukseen?

Yrityksen perustaminen ja siihen liittyvät käytännön asiat herättävät aina lukuisia kysymyksiä. Löydät sivustoltamme artikkelin, joka paneutuu syvemmin yrittäjyyteen Suomessa ja yrityksen perustamiseen liittyviin kysymyksiin. Uuden yrityksen perustaminen vaatii tarkkaa suunnittelua ja aikaa, mutta ei ole mitään rakettitiedettä. Lapissa yrittäjien infopisteenä ja tukielimenä toimii elinkeinoelämän järjestö Lapin Yrittäjät. Se tarjoaa yrittäjille tai sellaiseksi haluaville keskitetysti tietoa ja avustavia palveluita.

Yrittäjät-liiton kautta saat tietoa muun muassa perustamisen vaiheista, eri liiketoiminnan muodoista, palkoista, verotuksista, hallinnollisista kysymyksistä, sosiaaliturvasta ja tulevista koulutuksista sekä kursseista. Lapin yrittäjien toimisto sijaitsee Rovaniemellä, mutta järjestö tarjoaa myös kattavat ja informatiiviset nettisivut asiakkaiden käyttöön. Yrittäjä voi halutessaan liittyä jäseneksi liittoon, mikä tuo mukanaan lukuisia etuja sekä alueellisella että valtakunnallisella tasolla. Saat tarkempaa tietoa jäsenyydestä Lapin Yrittäjät ry:n omilta kotisivuilta.

Lapin mahdollisuudet ja heikkoudet

Lapin vahvuuksia ja mahdollisuuksia analysoidessa positiivisten asioiden lista on pitkä. Puhdas ja kaunis luonto tarjoaa upeita mahdollisuuksia niin majoituspalveluille kuin elämyspalveluillekin. Luontoa halutaan suojella, joten matkailu toteutetaan kestävän kehityksen puitteissa. Kansainvälinen yhteistyö on jo vahvaa ja se kehittyy jatkuvasti. Lapissa on rikas kulttuuri, jota halutaan vaalia. Rikkaat luonnonvarat kehittävät elinkeinotoimintaa. Lappi on myös alueena turvallinen, ja tieverkot ovat hyvässä kunnossa.

Yrittäjän näkökulmasta mietityttäviä asioita voivat olla esimerkiksi työmarkkinoiden suhteellisen nopeat muutokset ja toimialojen välisen yhteistyön riittämättömyys. Kansainvälistymisen myötä on pidettävä huoli siitä, ettei kotimaisten pienyrittäjien asema pääse heikentymään. Harvaan asutut alueet ja pitkät välimatkat voivat tuottaa omat haasteensa yritystoiminnalle. Yleisellä tasolla Lapin kuntien talous ei ole parhaalla mahdollisella tasolla, mikä voi heijastua palveluihin. Nämä asiat tiedostamalla niihin voidaan kuitenkin varautua mainiosti etukäteen.

Työvoima ja koulutus Lapissa

Osaavan työvoiman saatavuus on olennaisesti eräs kiinnostavimmista asioista yrittäjille. Lapin voimakkaassa kasvussa oleva kehitys tulee todennäköisesti tuottamaan hieman työvoimapulaa tulevaisuudessa. Yritysten onkin ruvettava aktiivisiin toimiin työvoiman sitouttamiseksi ja houkuttelemiseksi. Oppisopimuskoulutus on varteenotettava tapa hankkia pätevää ja juuri omalle yritykselle räätälöityä henkilökuntaa. Lapista löytyy peruskoulujen lisäksi myös koulutuskeskus, ammattikouluja, ammattikorkeakoulu ja yliopisto, joista valmistuu vuosittain osaavaa, nuorta työvoimaa.

Miltä näyttää Lapin yrittäjien tulevaisuus?

Näyttää siltä, että Lapissa yrittäjyys tulee syrjäyttämään aina vain voimakkaammin palkkatyöt. Kevytyrittäjyys on viime vuosina noussut suositummaksi, ja sen kautta myös siirtyminen yrittäjyyteen helpottuu. Tulevaisuuden haaste tuleekin olemaan todennäköisesti työvoimapula – jo nyt merkkejä siitä on nähtävillä. Lapissa voimakas palvelu- ja matkailualaan keskittynyt tuottaminen takaa sen, että internet ja robotiikan kehittyminen ei tule viemään työpaikkoja. Paikallisten toimijoiden usko tulevaisuuteen on vakaa.

Lappi on kiinnostava kohde yrityksille

Lapin kaunis, monimuotoinen ja puhdas luonto luo hyvät mahdollisuudet matkailualan kasvulle. Maaperän rikkaudet, kuten erilaiset malmit, joista esimerkkinä kulta, takaavat kaivostoiminnan jatkuvuuden pitkälle tulevaisuuteen. Maakunnalla on vahvat verkostot niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Yrittäjämaailmassa on rohkea ja innovatiivinen ote tekemiseen, mikä näkyy jatkuvana kehityksenä. Tämä kaikki takaa sen, että Lappi on kiinnostava kohde uuden liiketoiminnan avausta tai nykyisen laajentamista ajatellen.

Onko minusta yrittäjäksi Lappiin?

Lähteäkö yrittäjäksi vai pitäytyäkö palkansaajana? Yrittäjyys ei ole helpoin valinta omaksi toimeentulon lähteeksi. Se on kuitenkin oikea valinta henkilölle, joka haluaa olla oman itsensä herra, omaa ideoita eikä pelkää laittaa itseään likoon. Hyvällä toimintasuunnitelmalla, innolla, sitoutumisella ja päättäväisyydellä voidaan saada kovia tuloksia aikaan. Lappi toivottaa tervetulleeksi uudet yrittäjät luomaan menestystarinoita ja aina vain elävämpää ja menestyvämpää maakuntaa.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *